İstanbul Web Tasarım

Blog

Otoyolda son sürat ilerleyen yedekleme kasetleriyle dolu bir kamyonun bantgenişliğini küçümsemeyin.

Andrew Tanenbaum

İyi bir BT mimarisi çoğunlukla anlaşmazlıkların anlaşmasıdır. İyisi ve kötüsü de anlaşmazlık içerir fakat kötü mimariler, nasıl olacağına dair anlaşmadan mahrumdur.

@memsideacompany